Stichting Sport & Dystonie

Sports & Dystonia Foundation

Doel:

1.  Financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar de Yips en andere Taak-Specifieke Dystonieën in de Sport, met de focus op de Yips in Golf.


2.  Ondersteunen & investeren in mogelijke oplossingen voor de Yips en andere Taak-Specifieke Dystonieën in Sport, met de focus op de Yips in Golf.


3.  Taak-Specifieke dystonieën in de sport onder de aandacht brengen.  En dat voor een zo breed mogelijk publiek, met als doel erkenning en meer openheid te krijgen voor dit onbekende en onbeminde neurologische probleem bij sporters

4.  Om het plezier in de sport terug te brengen bij de getroffenen.


5. Voor de recreatieve sporters, maar ook voor de professionele sporters.

Purpose:

1. Financial support for scientific research on the Yips and other Task-Specific Dystonias in Sport, with a focus on the Yips in Golf.

2. Support & invest in possible solutions for the Yips and other Task-Specific Dystonias in Sport, with a focus on the Yips in Golf.

3. Highlighting Task-Specific Dystonias in Sports for the widest possible audience, with the aim of gaining recognition and more openness for this unknown and unloved neurological problem in athletes.

4. To bring back the joy of sport to those affected.

 5. For recreational athletes, but also for professional athletes.